top of page

DZIECI                MŁODZIEŻ                  DOROŚLI                     

                  PARY                            RODZINY

Pracuję z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Prowadzę konsultacje indywidualne, jak również par i rodzin.

Cennik

Konsultacja psychologiczna – 200 zł

Konsultacja seksuologiczna - 200 zł

 

Konsultacja / terapia online - 200 zł

 

Terapia indywidualna – 200 zł

Terapia par / rodzin – 250 zł

 

 

 

Czas spotkania wynosi 50 min.

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach

Terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniach (Solution Focused Brief Therapy, SFBT) to podejście, które umożliwia  wprowadzenie zmian w swoim życiu w najkrótszym możliwym czasie. 

Celem terapii jest pożądana przez klienta przyszłość oparta na budowaniu rozwiązań. W TSR pracujemy w oparciu o zasoby, a nie deficyty. 

TSR koncentruje się na:

  • zasobach człowieka i jego mocnych stronach, a nie deficytach          i zaburzeniach;

  • na celach i zmianie, którą chce osiągnąć, a nie na problemach;

  • na dotychczasowych osiągnięciach, a nie na porażkach;

  • na wyjątkach od sytuacji problemowych, a nie częstotliwości występowania problemów i ich rozmiarach.

My Approach
bottom of page